Ömrünü Tamamlamış Araçlar

Ömrünü Tamamlamış Araçlar - KIA

Bu uygulamanın amacı çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, araç üzerindeki parçaların geri dönüşümünü sağlamaktır. ÖTA genel olarak, kriterlere uyan aracın araç kullanıcısı tarafından üreticinin belirttiği yerlere aracını teslim ederek, çevre uyum şartlarını yerine getirmiş onaylı merkezlerde imha, geri dönüşüm ve geri kazınım yapılması uygulamalarıdır. Temel ilke müşterinin aracını her hangi bir ücret ödemeden, kolaylıkla ulaşabilceği yetkili bir temsilciye aracını teslim etmesi ve bertaraf formunu almasıdır. 

Aşağıdaki bağlantıdan size en yakın "Ömrünü Tamamlamış Araç" teslim noktalarını bulabilirsiniz. Türkiye’nin 81 ilinde KIA tarafından belirlenmiş bir teslim noktası bulunmaktadır. Çelik Motor KIA'nın araçların teslim yerleri konusunda işbirliği yaptığı firma emniyetli geri dönüşüm firmasıdır. Emniyetli Geri Dönüşüm Firması, yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirtilen, ÖTA’lar ile ilgili olarak toplama, sökme, parçalama, işleme, yeniden kullanım, geri kazanım ve geri dönüşümünü ilgili yasal mevzuatta belirlenen oranlarda ve usullerde gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

Ömrünü Tamamlamış Araçlar Yönetmeliği Aralık 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ömrünü tamamlamış araçlara (ÖTA) ilişkin yönetmeliğin amacı, atık oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmaktır.